S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Rychlý kontakt - prodejna

Podlahy - dveře Zvoníček
T.G Masaryka 897
Ústí nad Orlicí
tel: +420728689661 / +420603418142
napište nám
info@podlahy-zvonicek.cz
IČO. 649 87 710

Rady - tipy -videa

arr3EEGER Design+ Představujeme Vám Egger DESIGN+, první designovou podlahu s efektem SelfRepair (tvarová paměť).... arr3Oprava podkladuProč zvolit vhodnou nivelační stěrku?    ... arr3Něco o PVC a vinyluNěco o PVC a vinylu •  Světlá nebo tmavá ? Barva a struktura podlahy mají velký vliv na to, jak... arr3Lepidlo CASCO EXTREMfixProč zvolit lepidlo CASCO EXTREMfix... V kategorii stavební chemie v konkurenci...

Anketa

Výhodná cena

naše cena 2 224,00 Kč
skladem
naše cena 2 581,00 Kč
skladem
naše cena 1 140,00 Kč
skladem

Novinka

naše cena 1 274,00 Kč
skladem
naše cena 1 274,00 Kč
skladem
naše cena 1 274,00 Kč
skladem

Obchodní a reklamační podmínky
Obchodní podmínky

Prodávající:

PODLAHY Zvoníček
Rudoltice 241
561 25 Rudoltice
IČ: 64987710 DIČ:CZ7002285532

Mob. +420 603418142
e-mail: podlahy-zvonicek@email.cz

e-shop: www.podlahy-zvonicek.cz

 


Kupující:

Kupující - objednavatel-fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího).
 • Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou s dopravným je kupující vyrozuměn před dodáním zboží.
 • Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

 • Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tomto případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky.
 • Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny uvedené u položky objednaného zboží, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč.
 • Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 • Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 • Cena za dopravu se stanovuje individuálně na základě ojednávky nebo dohodou mezi kupujícím a prodávajícím

Dodací podmínky:

 • Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 • Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl na objednávce nebo osobní odběr na výdejním místě prodávajícího.
 • Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně, je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 • Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka poškozená nebo neúplná, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento prodávajícímu neprodleně zaslat a současně prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího resp. dopravce.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Platební podmínky:

Platbu za zboží je možno uskutečnit hotově, kartou nebo bankovním převodem na základěvystavené faktury popřípadě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění).

Záruky a garance:

 • Prodávající poskytuje záruku na zboží specifikované ve faktuře nebo jiném dokladu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným použitím, instalací, nebo údržbou, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 • Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba nebo čištění.
 • Od 1. 1. 2003 je v účinnosti zákon č.136/2002Sb., kterým se mění občanský zákoník.

Odstoupení od smlouvy:

 • Kupující má v souladu s odstavcem 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkou osobního odběru na výdejním místě. Pokud k takové situaci dojde, je kupující oprávněn vrátit pouze nepoškozené zboží v původním obalu, bez známek užívání nebo opotřebení, se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací ve stavu, v jakém je kupující převzal při dodávce.
 • Protože se podlahové krytiny v rolích (v metráži) upravují (řežou) dle individuálních požadavků konkrétního zákazníka, podléhá prodej tohoto zboží zvláštnímu režimu. Na takto upravené zboží se nevztahuje možnost vrácení do 14 dnů bez udání důvodu ( viz. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 53 odst.8c).
 • Při odběru individuálně neupraveného zboží (celá role), není toto vaše právo nijak dotčeno.
 • Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení na adresu  na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail nebo dopis s uvedením čísla faktury a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 • Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
 • Pokud kupující od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího, na zboží které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího a na zboží, při jeho převzetí nebylo možné dostatečně je prohlédnout.
 • V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
 3. zboží je momentálně doprodáno

V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Reklamace:

 • Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
 • Při reklamaci je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a s veškerou dokumentací.
 • O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
 • Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.
 • Při neoprávněné reklamaci může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem.

 

Reklamace

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Jako záruční list k zakoupenému zboží vám slouží Faktura - daňový doklad, která bude přiložena k zasílanému zboží. Záruka na výrobek je platná od data jeho převzetí od dopravce.
 • Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO,DIĆ).
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Zásilka by měla být pojištěna.

2.POSTUP REKLAMACE

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 • Kontaktujte neprodleně prodejce na tel.: 603 418 142
 • Je-li to možné pořiďte fotodokumentaci
 • Zašlete fotodokumentaci (je-li pořízená) na e.mail podlahy-zvonicek@email.cz, kde uvedete typ výrobku, číslo Faktury a popis závady.
 • Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa na kterou zboží zašlete)
 • Při zasílání zboží na reklamaci jej nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty a vrací se zpět k odesilateli. Zásilku při odeslání na reklamaci pojistěte. 3.NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
 • Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že objednávající zboží nakoupil na IČ (nákup řídící se obchodním zákoníkem), účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace
 • Závady a škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem
 • Škody způsobené třetí osobou
 • Škody a vady vzniklé nesprávným užíváním
 • Škody a vady vzniklé zásahem vyšší moci